BECA KONVENT - AL RAS

Konvent en col·laboració amb el festival Al Ras ofereix una beca en concepte de participació a Al Ras petit Festival  on es mostrarà el treball fruït de la residència a Konvent.

La beca consta d’una residència artística i una aportació económica de  que s’abonarà en efectiu el mateix dia del festival. El període de residència gratuïta al Konvent será de mínim una setmana i màxim dues, per a dur a terme el projecte que es presentarà el dia del festival. Es prioritzaran els projectes que treballin per crear un vincle amb l’entorn i la seva gent (municipi d’Olvan). Una de les particularitats d’Al Ras és que es desenvolupa en espais no habituals d’exhibició i que es prescindeix d’electricitat o altres requeriments tècnics. Per optar a la beca cal disposar de vehicle propi, ja que no hi ha transport públic que arribi fins a les localitzacions on es durà a terme el festival.

 La residència inclou:

  • Habitació privada per a cada projecte.
  • Estudi. 
  • Ús de les instal·lacions del Konvent.     
  • Difusió del projecte a la web i xarxes socials. 
  • Remuneració econòmica

Les sol·licituds per a la residència artística s’obren el mes de febrer a la web de Konvent i es tanquen el mes de març. Trobareu el formulari a:

konventzero.com